Jäseneksi?

Yhdistyksellä on noin 200 jäsentä, joista suurin osa on lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia. Vapaamuotoisen, perustellun jäsenhakemuksen voi lähettää yhdistyksen hallitukselle esimerkiksi jäsensihteerin kautta osoitteeseen info(a)globaaliterveys.fi. Liitäthän viestiin koko nimesi ja osoitteesi jäsenmaksulaskua varten.

Myös muissa jäsenhakemukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä seuran jäsensihteeriin. Yhdistyksen jäsenmaksu on 30 euroa/vuosi, opiskelijoilta 10 euroa/vuosi.

Ote yhdistyksen säännöistä: 3§ Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä lääkäri tai muu yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisesta kiinnostunut henkilö, joka esittää perustellun jäsenanomuksen jonka perusteella hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä, jotka voivat olla muita kuin henkilöjäseniä.