Tietoa meistä

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kansainvälisten terveyskysymysten tuntemusta Suomessa, edistää alalla toimivien henkilöiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä, osallistua kansainväliseen yhteistyöhön, sekä tukea kansainvälistä terveystutkimusta.

Toiminta

Yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvat erityisesti globaalit terveyskysymykset, kehitysyhteistyö, trooppisten tautien tutkimukseen ja hoitoon liittyvät kysymykset, terveysalan lähialueyhteistyö sekä matkalääketiede. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta ja luentotilaisuuksia, osallistuu toimialaansa kuuluvaan asiantuntijayhteistyöhön sekä tukee tutkimustoimintaa ja käytännön kehitysyhteistyötä.

Yhdistys järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia noin kolme kertaa vuodessa. Näiden kokousten teemat liittyvät globaaliin terveyteen, esimerkiksi matkalääketiede, järjestöjen esittelyä, paperittomien terveys, one health -teemaan liittyvät aiheet ja globaali ruokaturva. Yhdistys on mukana järjestämässä alan koulutusta Suomessa. Yhdistyksen matkalääketieteen jaos järjestää alan koulutusta ja ylläpitää hoito-ohjeita.

Yhdistys edustaa Suomea Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health (FESTMIH) -verkostossa.

Tietosuojailmoitukset

Globaali terveys ry:n tietosuojaseloste – ilmoittautuminen tapahtumaan

Yhdistyksen säännöt

Globaali terveys ry
Yhdistyksen säännöt


Yhdistyksen nimi on Globaali terveys ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään nimeä Global Health Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.


Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kansainvälisten terveyskysymysten tuntemusta Suomessa, edistää alalla toimivien henkilöiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä, osallistua kansainväliseen yhteistyöhön sekä tukea kansainvälistä terveystutkimusta. Yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvat erityisesti kehitysmaiden terveyskysymykset ja kehitysyhteistyö, trooppisten tautien tutkimukseen ja hoitoon liittyvät kysymykset, terveysalan lähialueyhteistyö sekä matkalääketiede. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta ja luentotilaisuuksia, osallistuu toimialaansa kuuluvaan asiantuntijayhteistyöhön sekä tukee tutkimustoimintaa ja käytännön kehitysyhteistyötä.


Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä lääkäri tai muu yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisesta kiinnostunut henkilö, joka esittää perustellun jäsenanomuksen jonka perusteella hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksellä voi olla myös kannattajajäseniä, jotka voivat olla muita kuin henkilöjäseniä.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: esitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto ehkä antavat aihetta, päätetään jäsenmaksun suuruudesta, valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kahdesta neljään (2-4) jäsentä ja korkeintaan kaksi (0-2) varajäsentä sekä valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä, käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.


Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä tai viisi (5) yhdistyksen jäsentä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.


Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle neljätoista (14) päivää ennen kokousta Suomen Lääkärilehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai sähköisesti.


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kahdesta neljään jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään 3 jäsentä osallistuu hallituksen kokoukseen. Lisäksi yhdistyksessä voi olla erillisiä toimikuntia erikseen määrättävien tehtävien hoitoa varten. Toimikuntien perustamisesta ja lopettamisesta, jäsenistä ja tehtävistä päättää yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä yhden muun hallituksen jäsenen kanssa.


Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava edelliseltä vuodelta ja annettava toiminnantarkastajille ennen vuosikokousta.

10§
Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

11§
Jäsenmaksuista, lahjoituksista ja muusta toiminnastaan kertyvät varansa yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen.

12§
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa vain siinä tapauksessa, että kahden kolmanneksen äänten enemmistö kannattaa tehtyä ehdotusta. Yhdistyksen toiminta päättyy vain, jos kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ainakin kolme neljännestä annetuista äänistä sitä vaatii.

13§
Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää.

14§
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.
10.5.2021